David PeónWeb Personal

David Peón

Mortirolo galego... en León?

León reclama a Galicia 2 km, no Porto de Ancares, asignados a Galicia nos mapas por un "erro".

 

 

A liña vermella é o límite orográfico (ladeiras a un lado e outro dos cumios de Os Ancares) entre Galicia, Asturias e León. Na división provincial de 1833, con tiraliñas, asínganse as aldeas de Balouta e Suárbol, do lado galego, á provincia de León. Cabería preguntarse por que se fixo así pero, en calquer caso, o paso polo cumio de Ancares, que conecta Navia de Suarna có Bierzo, corresponde a Galicia ata o cumio, e a León do outro lado.

 

Cando a etapa de La Vuelta 2014 e a fin de etapa en Pandozarco xa avisamos: Candín, o concello da provincia de León, paga a fin de etapa, e La Vuelta anuncia que a etapa remata en León, non en Galicia (ver liña azul). Entón levántase a lebre.

 

O seguinte paseo era este, obviamente. León reclamando unha potencial industria turística, o porto máis duro da Península (xunto con L'Anglirú) e un dos máis duros de Europa, final de etapa seguro nas vindeiras edicións de La Vuelta, como territorio de El Bierzo. Territorio que está deste lado de Os Ancares.

 

Non é casualidade. Nin é un cacho máis de monte. Pero León fai ben, e Candín fai ben: eles loitan polo seu. Aqui, deste lado, o que hai é moito pusilánime que non sabe nin onde caen Os Ancares. E así nos vai. Postos a revisar lindes, que devolvan Balouta e Suarbol, aldeas galegas roubadas na división provincial de 1833. E poñérmonos a traballar para revitalizar Os Ancares.

 

Última actualización en
22Nov2015
 

Unha resposta desde e para Galicia

Hoxe Somos Nós ven de publicar na súa web o documento de debate público "Unha resposta desde e para Galicia: Diagnose da realidade económica diferencial de Galicia. Liñas principais de actuación en política económica", elaborado polo GTE que coordino.

 

Nel apuntamos unha serie de aspectos chave da realidade económica de Galicia que fican fora de xogo no modelo económico e institucional confeccionado nas últimas décadas desde o Estado, agrupados en tres categorías: modelo económico Mediterráneo, bases económicas sectoriais diferenciadas, e a nosa forma de ser e estar no mundo actual (crise demográfica e cultura global). A seguir, trazamos máis de 60 medidas de política económica centradas no País en tres ámbitos, organización territorial, impulso dunha economía produtiva, e futuro demográfico, social e de país, medidas que pretenden dar unha resposta á diagnose anterior sobre a realidade económica diferencial de Galicia.

 

O documento pódese consultar e descargar AQUI.

 

Terra e Leite sobre o sector lácteo

Hoxe publica a Asociación Terra e Leite un formidable documento, sobre todo polo que ten de divulgativo e comprensible para o grande público, sobre a crise do sector leiteiro en Galicia: "Situacion do sector lacteo. Apuntes para a reflexion e o debate" (descargable aqui). Resumo os trazos que considero esenciais no que respecta á diagnose da situación:

 

- Para os problemas do sector non hai solucións milagreiras, fai falla altura de miras

 

- O problema do sector lácteo non é o prezo do leite: o prezo é un dos síntoma dos problemas do sector lácteo

 

- Os gandeiros: foron os únicos que fixeron relativamente ben os seus deberes, pero deben a) facer un esforzo por aumentaren a base territorial e depender menos das materias primas de importación para alimentación do gando, e b) tomar maior protagonismo no establecemento de alianzas coas industrias

 

- Os sindicatos: perda de representatividade no sector, e dificil tarefa por diante para enmendalo

 

- As cooperativas: distinguir dous grupos. As simples intermediarias entre socios e industria, non interesan. As cooperativas industriais, esenciais para a sostibilidade do sector produtor

 

- Compradores sen industria: consecuencia do "paquete lácteo", non só non interesan, senón que contribúen na actualidade a que moitas explotacións estean cobrando os prezos máis baixos de España.

 

- O Grupo Lácteo galego. Un soño malogrado que xa non vai poder ser, pero que non debe ser obstáculo para iniciativas de calado con capital galego, nacional ou internacional, nos que a Admon Galega debería xogar un papel chave como catalizador

 

- Admon Europea: debería recuperarse a capacidade de intervención pública para darlle estabilidade ao mercado lácteo na UE e complementos de renda a produtores

 

- Admon galega: resulta clamoroso como acotío parecen colocarse ao lado do elo máis forte da cadea. O lácteo precisa en Galicia un plan estratéxico para a supervivencia do principal motor económico no medio rural

 

- As industrias galega e española, sen estratexia definida e en situación de debilidade fronte aos competidores internacionais.

 

- A distribución: a estratexia das grandes cadeas, centradas en gañar cota de mercado a calquera prezo, ten consecuencias nefastas sobre o sector lácteo. O leite como produto reclamo supón unha transferencia do sector lácteo a outros sectores e vulnera o marco legal aplicable

Última actualización en
09Sep2015
 

Dous apuntes sobre Grecia

Anda o patio revolto có tema grego, excuso dicilo. Vivimos momentos históricos, e non só na Grecia.

 

O tema é complexo, e probablemente as dúas partes teñan a súa parte de razón. Con todo, para min hai dúas cousas que son obvias a estas alturas.

 

A primeira é que o discurso moralista do malos que son os gregos, un estado fallido, mentiron nas contas públicas, ninguén paga impostos, etc etc etc., xa non vale. Habería moito que dicir da responsabilidade de Europa por ter deixado entrar a Grecia no clube e no euro, pero se “aceptamos barco”, o certo é que o discurso xa non vale desde 2010. Por que? Porque se un está enfermo por non coidarse, vai ó médico, o médico dalle medicina e instruccións do que ten que facer, o paciente cumple ao 100% có que se lle manda… e o paciente pasa de estar mal a estar a morrer, o problema é o médico.

Desde 2010 Grecia está intervida e aplicando punto por punto o que “os que saben” dixeron hai que facer para que Grecia retome a senda do crecemento e garanta os pagos. O efecto xa o sabemos: unha depresión económica de máis do -30% do PIB. O mínimo é esixirlle ao médico que recoñeza que a mediciña non funciona, e hai que cambiala. Nada diso ofrecen, claro.

 

A segunda, é que se o problema fose económico, a solución á sostibilidade da débeda grega é evidente. E digo, si, evidente, porque temos casos como o grego a diario en todo o mundo, e todos se resolven do mesmo xeito. Di o refrán algo asi como “se non lle pagas 1.000 eur ao banco tes un problema, se non lle pagas 1.000 millóns, o problema é do banco”. Pois ben, un acredor que financia unha empresa faino a cambio duns xuros e asumindo un risco. Se a empresa á que lle prestaches cartos resulta fallida, o problema é agora teu tamén.

Neste caso, a saída para o acredor depende de se falamos dunha empresa reconducible ou dunha definitiva insolvencia. No segundo caso, pouco que facer máis que liquidar e repartir entre acredores, habitualmente con mediación xudicial. Pero no primeiro, a saída para o acredor é asumir o seu erro, e tentar reconducilo. O acredor pasa a ser accionista, e xestionará a empresa có obxectivo de volvela a facer rendible -xa que, se volve ser rendible, recuperará o investido vía beneficios (dividendos).

Grecia, e calquer país soberano, obviamente sempre será un caso do tipo 1, porque un país, a súa xente e as xeracións por vir sempre terán un futuro por diante. A solución para quen prestou cartos a Grecia (e moi en particular, a Troika) é “facerse accionistas” do país: isto é, reestructurar a débeda facilitando que o calendario de pagamentos non impida o bó funcionamento da "empresa", e fixando un tipo de xuro non-fixo, senón en función do crecemento do PIB grego (xa que é a ratio débeda/PIB a que determina a súa sostibilidade). Se Grecia medra, cobras, se non, non. Isto dá opción a que a consolidación das contas públicas sexa condición necesaria (se o Estado grego ten superavit primario, poderá ir amortizando débeda e reducindo a carga) pero non suficiente: a ninguén lle interesará, tampouco aos acredores, que a austeridade mate a economía grega -ou non cobrarás.

 

A solución económica é obvia e aplícase a diario. O último exemplo, hoxe mesmo, Constructora San José. Logo o problema é -e aqui a terceira obviedade do post- 100% político. Syriza non pode dicirlle aos seus votantes que claudica, e a Europa dos mercados non quere expoñerse a que os cidadáns de Portugal, España, Italia, Francia... vexan no pulso grego a Europa o modelo a seguir.

Última actualización en
01Jul2015
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Fin >>

Página 1 de 35

Usamos cookies para que conseguir una web funcional y agradable para todos los usuarios. Si quieres saber más sobre las cookies y como borrarlas, lee esta guía sobre cookies.

Puedes confiar en esta web.

EU Cookie Directive Module Information